JRsystems

Produkter

Reglage

Reglage och handtag.

Vi tar även fram kundspecifika reglage och handtag på begäran.

Handtag/spak

861616_Tech3.pdf 861411.pdf 875xxx_lever.pdf 875xxx_TwistGrip.pdf 894419_LR.pdf 89441x_VG.pdf 894415_LS.pdf 89026x.pdf 89430x_JO.pdf 89430x_JO.pdf 89442x_JM.pdf 89442x_JM.pdf 89431x_JS.pdf 89070x.pdf 875_Twistloc.pdf

Copyright © 2016 JRsystems

Pedal

I många fall valbart vid

beställning vilken typ av

utsignal som önskas,

PWM, DC, CAN etc..

Finns även varianter

med dubbla utsignaler

Med två eller fler

funktioner

X-Y-(Z).

Med linjär funktion

I en led.

Finns i många olika

varianter med / utan

knappar, rullar etc…

Här visas endast ett

urval.

Med fasta lägen X-Y, (växelreglage).

Med fasta lägen i en

led X, (växelreglage).

878xxx_xxx_e.pdf