JRsystems

893xxx serien.


Arbetshydraulik.

Finns i ett antal standardutföranden, antal / typ av spakar,

olika kablage, knappar,etc...

Styrenheten monteras normalt på armstöd på förarstolen.

Enheten ger PWM signal till ett elektrohydrauliskt ventilblock, som i sin tur reglerar oljeflödet till cylinder.

Systemet kan även kompletteras med givare för att begränsa tex lyftrörelse.


Lös spak med analog givare för inbyggnad

Komplett, box med elektronik och joystick

Komplett, box med elektronik och linjärspakar

Produkter

För muspekare över bilden

Copyright © 2016 JRsystems