JRsystems

891xxx serien.


Miniratt styrning.

Styrenheten monteras på armstöd på förarstolen.

Enheten ger PWM signal till ett elektrohydrauliskt ventilblock,

som i sin tur reglerar oljeflödet till styrcylindern.


Systemet kan även kompletteras med hastighets-

relatering, som ger en lugnare respons vid hög fart och

lite snabbare respons när fordonets hastighet minskar.

Komplett box, miniratt med elektronik

Endast miniratt med encoder för inbyggnad

Produkter

För muspekare över bilden

Copyright © 2016 JRsystems