JRsystems

Företagsfakta

JRsystems AB


Adress:

Bäckvägen 18

19254 Sollentuna.


Tel:0850907300

Fax:0850907309

E-mail: info@jrsystems.eu


VAT No: SE556789990001

Bankgiro: 453-0861

Bank: Handelsbanken.

BIC: Handsess

IBAN: SE75 6000 0000 0007 5046 1322

Copyright © 2016 JRsystems